Φασόλια Μέτρια

Βεγορίτιδας

Φασόλια Γίγαντες-Ελέφαντες

Καστοριάς

Ρεβίθια Χονδρά

Χαλκιδικής

Φυσικά
Χαρακτηριστικά

Στη Δυτ. Μακεδονία απλώνεται μία από τις ομορφότερες και μεγαλύτερες σε μέγεθος λίμνες της Ελλάδας, η λίμνη Βεγορίτιδα, σε υψόμετρο 540m, ανάμεσα στους ορεινούς όγκους Βέρμιο, Βόρας και Βέρνο. Στην παραλήμνια περιοχή Μανιάκι του νομού Φλωρίνης βρίσκονται οι παρθένες και γόνιμες εκτάσεις στις οποίες καλλιεργούνται τα ονομασταά φασόλια της περιοχής. Η αμμώδης σύστασή των εδαφών σε συνδυασμό με το παραλίμνιο μικροκλίμα της περιοχής συμβάλλουν αποφασιστικά στην παραγωγή του λεπτόφλουδου αυτού φασολιού με την ιδιαίτερα πλούσια γεύση. Οι φασολοκαλλιεργητές με σεβασμό στο περιβάλλον και με ιδιαίτερη αγάπη και φροντίδα για τις καλλιέργειές τους, ακολουθούν παραδοσιακούς τρόπους καλλιέργειας σε όλα τα στάδια παραγωγής, όπως η χειρωνακτική συγκομιδή.

ΜΑΝΙΑΚΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΡΧΑΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΑΝΙΑΚΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΜΑΝΙΑΚΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΜΑΝΙΑΚΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΜΑΝΙΑΚΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΤΣΙΒΕΛΕΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ