Μήνυμα σφάλματος

Warning: file_get_contents(public://media/configuration/file/greek.pdf): failed to open stream: "Drupal\Core\StreamWrapper\PublicStream::stream_open" call failed in Drupal\gitk\Utility\Helper::getFilePath() (line 356 of modules/gitk/src/Utility/Helper.php).
Drupal\gitk\Utility\Helper::getFilePath('784') (Line: 84)
__TwigTemplate_04ad808da764e3d0b516a17475c1f027e388500fc078daf7bab284a50b3b88f8->block_content(Array, Array) (Line: 216)
Twig\Template->displayBlock('content', Array, Array) (Line: 87)
__TwigTemplate_7bb0d9a771c0ee8100b45c54fb8f9a9872a006b8841a882672770c6440c5c636->doDisplay(Array, Array) (Line: 455)
Twig\Template->displayWithErrorHandling(Array, Array) (Line: 422)
Twig\Template->display(Array, Array) (Line: 63)
__TwigTemplate_04ad808da764e3d0b516a17475c1f027e388500fc078daf7bab284a50b3b88f8->doDisplay(Array, Array) (Line: 455)
Twig\Template->displayWithErrorHandling(Array, Array) (Line: 422)
Twig\Template->display(Array) (Line: 434)
Twig\Template->render(Array) (Line: 64)
twig_render_template('themes/agrino/templates/block/block--mediakit.html.twig', Array) (Line: 384)
Drupal\Core\Theme\ThemeManager->render('block', Array) (Line: 431)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender(Array, ) (Line: 200)
Drupal\Core\Render\Renderer->render(Array) (Line: 501)
Drupal\Core\Template\TwigExtension->escapeFilter(Object, Array, 'html', NULL, 1) (Line: 66)
__TwigTemplate_2f3de1679637a1c8e91262f4fcb5d2cc09482f24c75af66ae06733d5d17d5f80->doDisplay(Array, Array) (Line: 455)
Twig\Template->displayWithErrorHandling(Array, Array) (Line: 422)
Twig\Template->display(Array) (Line: 434)
Twig\Template->render(Array) (Line: 64)
twig_render_template('themes/agrino/templates/page/page_news.html.twig', Array) (Line: 384)
Drupal\Core\Theme\ThemeManager->render('page_news', Array) (Line: 431)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender(Array, ) (Line: 200)
Drupal\Core\Render\Renderer->render(Array, ) (Line: 226)
Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 573)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext(Object, Object) (Line: 227)
Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->prepare(Array, Object, Object) (Line: 117)
Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse(Array, Object, Object) (Line: 90)
Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray(Object, 'kernel.view', Object)
call_user_func(Array, Object, 'kernel.view', Object) (Line: 111)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch('kernel.view', Object) (Line: 156)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw(Object, 1) (Line: 68)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 57)
Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle(Object, 1, 1) (Line: 47)
Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle(Object, 1, 1) (Line: 191)
Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch(Object, 1, 1) (Line: 128)
Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup(Object, 1, 1) (Line: 82)
Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle(Object, 1, 1) (Line: 47)
Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 52)
Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 23)
Stack\StackedHttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 708)
Drupal\Core\DrupalKernel->handle(Object) (Line: 19)

Η AGRINO ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ

Image

Η Agrino συνδράμει στον τομέα της Υγείας στηρίζοντας τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλουν γιατροί και νοσηλευτές σε εθνικό επίπεδο για τον περιορισμό του COVID-19 παρέχοντας μέσα ατομικής προστασίας για το υγειονομικό προσωπικό.

Ειδικότερα, η Agrino προμηθεύτηκε σημαντικό αριθμό εξειδικευμένων ολόσωμων στολών, μασκών υψηλών προδιαγραφών προστασίας και ασπίδων προστασίας προσώπου προχωρώντας σε άμεση προσφορά τους σε κατά τόπους νοσοκομεία. Η εταιρία προσέφερε 300 στολές, 3000 μάσκες και 2000 ασπίδες προστασίας προσώπου στο Νοσοκομείο Αγρινίου, στο Νοσοκομείο Καστοριάς, στο οποίο νοσηλεύονται  σε πανελλαδική βάση οι περισσότεροι ασθενείς σε σχέση με τον πληθυσμό της περιοχής και σε άλλα 4 Νοσοκομεία της χώρας θέλοντας να συνδράμει και να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό για το έργο που επιτελούν τις κρίσιμες αυτές ώρες.

Παράλληλα, η Agrino βρίσκεται στο πλευρό όλων των εργαζομένων της και θέλοντας να τους ευχαριστήσει, αλλά και να τους επιβραβεύσει προχωρά σε έκτακτο οικονομικό επίδομα για την υπέρβαση που κάνουν καθημερινά με την παρουσία τους και την καθοριστική συμβολή τους στην παραγωγική διαδικασία ακόμα και κάτω από απαιτητικές συνθήκες.

Στην κρίσιμη για τη χωρά εποχή που διανύουμε, η Agrino δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να συνεισφέρει στον αγώνα που δίνουν καθημερινά γιατροί και νοσηλευτές για την αντιμετώπιση της πανδημίας με όσα μέσα διαθέτει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 20.12.2019

AGRINO (ΕΥ.ΓE  ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑBEE)

Έδρα: ΑΓΡΙΝΙΟ, Αρ. Μ.Α.Ε.:  9579/10/Β/86/20 / Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αρ. ΓΕ.ΜΗ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ: 027475512000

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. AGRINO (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε την 20.12.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσημβρινή, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στα γραφεία του Υποκαταστήματος Αθηνών της Εταιρείας (Λεωφ. Αμαρουσίου 57, Λυκόβρυση Αττικής), στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 99,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

 

Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

 

Θέμα 1ο : Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση εκλιπόντος μέλους ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 20 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας.

 

Ανακοινώθηκε προς τους κκ. μετόχους η υπ’ αριθμ. 21/17.11.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η αντικατάσταση του αποβιώσαντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και αειμνήστου ιδρυτού της Εταιρείας Γεωργίου Πιστιόλα από τον Κωνσταντίνο Α. Αντωνίου, ο οποίος είναι ήδη και μέτοχος της Εταιρείας, εγγονός του εκλιπόντος και ανήκει στην τρίτη γενιά της οικογένειας Πιστιόλα, με θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του αντικατασταθέντος μέλους ΔΣ (σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 20 παρ. 3 του Καταστατικού), ήτοι έως 27.8.2021. Εν συνεχεία η Συνέλευση επικύρωσε ομόφωνα την παραπάνω εκλογή του Κωνσταντίνου Α. Αντωνίου, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στη θέση του εκλιπόντος Γεωργίου Κ. Πιστιόλα, που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την υπ’ αριθμ. 21/17.11.2019 απόφασή του, με θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του αντικατασταθέντος μέλους ΔΣ (σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 20 παρ. 3 του Καταστατικού), ήτοι έως 27.8.2021.

 

Θέμα 2ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια δεκατέσσερα  ευρώ (54.414,00€) με ακύρωση δεκαοκτώ χιλιάδων εκατόν τριάντα οκτώ (18.138) μετοχών και επιστροφή του ποσού της μείωσης σε έναν εκ των μετόχων (ανομοιόμορφη μείωση) με καταβολή μετρητών προς απόσβεση  ισόποσου ενεχύρου επί έντεκα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων (11.344) μετοχών, εγγεγραμμένου εις το βιβλίο των μετόχων, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο – Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το ΔΣ για την υλοποίηση της αποφάσεως.

 

Αποφασίσθηκε ομόφωνα: (α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά πενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια δεκατέσσερα ευρώ (54.414,00€) με ακύρωση δεκαοκτώ χιλιάδων εκατόν τριάντα οκτώ (18.138) μετοχών και επιστροφή του ποσού της μείωσης σε έναν εκ των μετόχων (ανομοιόμορφη μείωση) με καταβολή μετρητών προς απόσβεση  ισόποσου ενεχύρου επί έντεκα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων (11.344) μετοχών, εγγεγραμμένου εις το βιβλίο των μετόχων, (β) η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και η κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο και (γ) η παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως της Συνέλευσης.

 

Θέμα 3ο : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

 Δεν αναπτύχθηκαν άλλα θέματα.